Conéctese con nosotros Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Comunicados

Iximulew: ri Icefi nub’ij chi re ri champomanel Giammattei chi ütz ta re’ nuqasaj ri taqanem ri xkib’än ri molaj polb’anela’ pa ruwi’ ri runuk’ulem pwäq richin ri juna’ 2024

     
Ri Instituto Centroamericano de Estdios Fiscales (Icefi) xunik’oj rupam ri Taqanem 18-2023, Taqanem richin runuk’ulen rokisaxik ri pwäq pan Iximulew chupam ri juna 2024, b’anon ruma ri molaj Polb’äl1. Re jun molojri’ïl re’ xutz’ët chi ri nuk’ulem pwäq ri xb’an rutzil, man kan ta ütz rub’anon, ruma man xeb’an ta kutzil ri jalajöj taq sachoj ri e k’o chupam, ruma ri’ xa jub’ama junam rik’in ri nab’ey runuk’ulem pwäq richin ri 20242 ke ri’ chuqa’ k’a e k’o na chupam jalajöj taq k’ayewal ri xkitz’ët chuqa’ xkisujuj pe ri Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) chupam ri nab’ey rutzijol wuj3, ke ri’ chuqa¡, ri jalajöj taq rujoxik ri xeb’an chi re ri taqanem xa juley chik k’ayewal nkisöl pe.

 
Jun b’ey chik, ri jalajöj taq polb’anela’ richin ri Polb’äl Jay, man xkiya’ ta ruq’ij ri kitzijoj chuqa’ ri kik’utunik ri jalajöj taq molaj winaqi’ kichin ri jalajöj tinamït, achi’el chuqa’ ri Icefi.4 Ri Polb’anela’ majun xkib’än ta rutzil ri jalajöj taq sachoj ri xkiya’ rutzijol ri CFPM chupam ri rutzijol wuj, wakami xa choj xkib’än ka’i’ oxi’ jalonïk chupam, ri man nkiya’ ta kisolik ri k’ayewal, xa xe nuya’ k’ak’a’ taq k’ayewal, chuqa’ yekinimirisaj ri k’ayewal ri xkitz’ët ri CFPM. Chi ke ri peraj taqanem ri’, ri Icefi nub’ij chi yalan nïm k’ayewal ruk’amon pe chi ri Polb’anela’ man xkib’än ta rutzil ri jalajöj taq sachoj ri e k’o chupam ri mokaj 56 chuqa’ ri 69, akuchi’ nusöl rub’eyal richin rije’ nkik’utuj k’ak’a’ taq k’as pa rub’i’ ri amaq’, ruma k’a ri’, wi xtiq’ax re jun taqanem re’, tikirel xa man pa rub’eyal ta xtib’an ruya’ik ri Yakon Pwäq.
 
Wi man xtib’an ta pa rub’eyal rokisaxik ri Yakon Pwäq richin ri amaq, tikirel nuya’ pe jun k’ayewal, tikirel nub’än chi ri k’ak’a’ Champomanel man xtitikïr ta xtutöj ruk’as ri Iximulew (default). Chuqa’ wi ri Champomanel man xtutöj ta pa rub’eyal ri k’as richin ri Iximulew, re’ nutïk pe k’ïy taq k’ayewal chupam ri qak’aslem, man xa xe ta ri champomal, xa qonojel, ruma yeqa’ pa k’ayewal ri yakb’äl taq pwäq, ri k’o kik’as rik’in ri Qiximulew, ke ri’ chuqa’ tikirel nkib’ij ri amaqi’ qajonela’ pwäq chi ri Iximulew man ntojon ta. Wi xtib’antäj ri’, wi ri Amaq’ man xtitikïr ta xtutöj ri k’as ruma man nrïl ta ri pwäq, k’o chi xtukusaj juley chik pwäq, achi’el ri pwäq richin raxnaqil, tijonïk o rub’anik b’ey, tikirel yekanäj kan pa pab’alem re taq samaj re’, tikirel man xkojtikïr ta keqatöj ri winaqi’ ri nkiya’ chuxtäq chi re ri Iximulew chuqa’ tikirel man yetoj ta ri samajela’ richin Amaq’. Re re’ jun nïm k’ayewal ri ntikïr yerusöl juley chik k’ayewal pa ri taq tinamït chuqa’ chi kikojöl ri k’amöl taq b’ey richin ri qatinamit.
 
Chupam ri ch’ob’oj ri xub’än ri Icefi pa ruwi’ ri jalöj ri xeb’an chupam ri runuk’ulem pwäq richin 2024, rije’ nkinimirisaj:
 
1. Ri ruchojmixik taqanem ri xb’an ri chi re ri mokaj 6, runuk’ulem pwäq richin rokisaxik, ri xeb’an jalöj chupam kipwaq jalajöj taq samajib’äl jay, k’o re’ xjotob’äx k’o re’ xqasäx ri kitumin man kan ta achi’el xub’ij ri CFPM. Chuqa xelesäx kan ri mokaj 116 akuchi’ tz’ib’an kan re re’:
 
 
Re jalajöj taq ruchojmixik taqanem nkib’ij chi k’o chi njotob’äx 2,226.4 miyon pwäq chi ke ri Uchituy richin rutaluxik tzij, Rub’anïk Jay (Micivil), man xa xe ta ri xuk’utuj ri CFPM. Ri ruchojmixik ri mokaj 116 richin ri rutzijol ri CFPM nub’ij chi ri pwäq ri xjotob’äx chi re ri Micivi xa ruma xqasäx 310 miyon chi re ri Pwär richin Jay, chuqa’ xjotob’äx 2,536.5 miyon chi ke ri jalajöj taq samaj ri nkib’än ri K’amb’äl Jay richin rub’anik B’ey, Pwäq richin ruchajixik b’ey (Covial) chuqa’ chi re ri Pwäq yakon richin To’ïk. Chupam re jun rucholajem b’i’aj re’ e k’o ronojel ri loq’on pa Guatecompras (NOG), ke ri’ chuqa’ ri ajib’äl rik’in ri xeloq’ ri e k’o pa Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), ruma ri’ nqanojij chi ya xeloq’ ya o ja re’ yan xkeloq’. K’ayew k’a ri’, ruma chupam re taq q’ij re’ qatz’eton pe chi ri jalajöj taq rub’eyal kematz’ib’ k’amaya’l richi ri Uchituy richin Tumin (Minfín) xkik’ulwachij k’ayewal, man yesamäj ta pa rub’eyal, ruma ri’ man tikirel ta nqatz’ët ri kisolik. Ke ri’ chuqa’ nqatz’ët chi xjotob’äx 26 miyon chi re ri Uchituy richin Rusolik Tinamït (Mides), ja ri’ xya’öx 30 miyon chi ke richin xtikib’än rutzil rub’ey ya’ ri xuk’utuj ri Yakon Pwäq richin Tinamït (Fodes) richin xtusamajij pa San Juan Sacatepéquez, chuqa’ xqasäx kaji’ miyon chi ke ri pwäq ri kan nsamajïx wi.
 
 
Ke ri’ chuqa’ achi’el xub’ij ri CFPM, ri pwäq ri xjotob’äx chi kipam ri mokaj ri xechojmïx 6 chuqa’ 116 richin ri rutzijol xuya’ ri CFPM xa xeb’an po ri pwäq xb’ek’amär pe pa juley chik lewal, ruma k’a ri’ ri pwäq tikirel nokisäx chupam ri juna’ 2024 xa junam xkanäj kan, 124,880.0 miyon, achi’el kijikib’an wi kan ri Samach’akula chupam ri rutikirisaxik taqonem rajilab’al 6279. Achi’el xb’an chi ke ri rujotob’axik pwäq, e k’o ruqupixik pwäq ri xeya’ok pa ruwi’ ri xkik’utuj ri CFPM chupam ri rutzijol wujil, ke ri’ chuqa’ ke re’ xkinük’ kan wakami:
 
- Richin ri Uchituy Tijonïk (Mineduc), ruma 1.5 miyon;
- Richin ri Uchituy richin Raxnaqil chuqa’ To’ïk (MSPAS), ruma 15.0 miyon;
- Chupam ri Samajib’äl Jay richin Kito’ik Winaqi’ richin Rixjayil ri Champomanel, chi re ri Samajay richin Servicio Civil (Onsec) chuqa’ chi re ri Molojri’ïl Samajela’ richin Onsec, xqasäx 9.8 miyon, man nub’ij ta achike rub’eyal ruqasaxik ri pwäq, xa xe nub’ij chi pa junam xqasäx chi ke.
- Chuqa’ k’o jun k’ak’a’ ruq’atik rupwaq ri (SAT), chupam ri Rusamaj ri Amaq’ chi rij ri Yakon Pwäq, ruma 226 miyon, ri toq nqatün rik’in ri 274.0 miyon pwäq ri xqasäx chi ke chupam ri mokaj 114 richin ri rutzijol wujil richin ri CFPM,5 nb’erub’ana’ pe chi 500.0 miyon pwäq ri nqasäx chi re. Ri Icefi nujikib’a’ ri xub’ij chupam ri wuj ri xutaluj pa talutz’ib’ ri q’ij juk’al waqi’ richin ri rulaj ik’,6 ruma k’a ri’ nqab’ij chi re re’ man tikirel ta, ruma xa nqitzelaj ri taqanem toq nqaqasaj ronojel re pwäq re’ chi re ri SAT, wi nqasäx ronojel re pwäq re’ chi re, xa xe chik 1,470.7 miyon nkanäj kan pa ruq’a’ richin nsamäj, man nub’än ta ruma rije’ nk’atzin 1970 miyon chi ke richin yesamäj, ja ri’ ri 2% richin ronojel ri pwäq ri nmolotäj pan Iximulew (98,533.3 miyon), po re’ nuxalq’atuj ronojel ri nub’ij chupam ri peraj a) richin ri mokaj 33 richin ri Taqanem richin ri SAT.
 
Richin ri samaj pa ruwi’ ruk’as ri Amaq’, 2,000 miyon, man xkiya’ ta ruq’ij ri pwäq ri najowäx, 2,474.0 miyon, richin ta k’a ke ri’ tikirel nqatöj ruk’as ri Amaq’ ri ruk’asb’an pe ri Yakb’äl Pwäq richin Iximulew, re jun k’as re’ rumolon pe ri’ ojer chik, po ri Ch’akulsamaj xuna’ojij chi tikirel ntoj rik’in ri Yakon Pwäq richin ri Amaq’, ke ri’ rutz’ib’an kan chuwäch ri runuk’ulem pwäq richin ri juna’ 2024.
 
2. Ri ruchojmixik taqanem richin nya’ox jun k’ak’a’ mokaj, akuchi’ nuya’ q’ij chi re ri Minfín richin nrokisaj ri pwäq ri ruyakon richin nuya’ jub’a’ chik kipwaq ri Chawon taq Winaqi’, nkajo’ nkijotob’a’ 136.8 miyon, ruma k’a ri’ pa 2024 re jun pwäq re’ man 1,175.2 miyon ta chik, wakami nkajo’ 1,312.0 miyon.
 
3. Chojmixïk taqanem, rujaloxik ri mokaj 117 ruma ke ri’ xub’ij ri CFPM, akuchi’ nq’alajin chi xeya’öx jub’a’ chik nimasamaj pa kiq’a’ jalajöj taq molsamaj, pa kiq’a’ ri Micivi richin yekib’än jalajöj taq b’ey chuqa’ nimab’ey, jalajöj taq rub’ey ri ya’ chuqa’ kutzil ri tz’il taq ya’ kuma ri Mides, chuqa’ rub’anik rutzil ri k’oxtun Chwa Nima Ab’äj ruma ri Uchituy richin B’anob’äl chuqa’ Etz’anem (Micude), ronojel re samaj chuqa’ nimasamaj taq re’ xkeb’an rik’in ri pwäq ri k’o pa Administración Central. Ri Icefi nub’ij chi re jun chojmixïk re’, man xa xe ta nunimirisaj ri samaj ri e k’o pa kiq’a’ ri taq uchituy, chuqa’ xkelesaj kan chupam ri rajïl o ri pwäq ri tikirel nkokisaj achi’el xub’ij ri CFPM, re re’ nuya’ kak’u’x chi qe, ruma man tz’ib’an ta jampe’ pwäq tikirel nkokisaj. Ke ri’ chuqa’ man pa rub’eyal ta toq yeb’analox samaj rik’in kipwaq juley chik molsamaj o molojri’ïl. Jun b’ey chik, ruma man nk’atzin ta ri k’amaya’l richin ri Minfín, man tikirel ta xqanik’oj ri ajilb’äl kichin NOG chuqa’ SNIP akuchi’ k’o ta chi nusöl rub’eyal rusamajixik ri pwäq chuqa’ ri nimasamaj nb’an.
 
4. Chojmixïk taqanem, rutz’ib’axik jun k’ak’a’ mokaj, akuchi’ nya’öx q’ij chi re ri Minfín richin nutöj ri jalajöj taq ruk’as ri e raqam pe pa re taq ik’ re’, re pwäq re’ nub’än 187.9 miyon, ri k’as k’o ruma man tojon ta wuqu’ nimasamaj richin ruchajixik raqän taq ya’ chuqa’ ri jalajöj taq rub’ey ri k’atzinel xeb’an, chuqa’ richin jun nimab’ey xb’an ke la’ Petén, akuchi’ k’a k’o na jun k’as richin 32.8 miyon. Ri Icefi nutz’ët chi wawe’ k’o jun k’ayewal ruma man tikirel ta natz’ët ni ta nanik’oj rub’eyal ruchajixik jun raqän ya’ chuqa’ man tikirel ta nanik’oj jampe’ pwäq najowäx richin nab’än rub’ey jun ya’, ruma re re’ k’o b’ey xa ja ri winaqi’ yeb’anon o ruyon ri ya’ nukanoj rub’ey, ruma ri’, rik’in jub’a’ xa jun eläq’ ri najowäx nb’an. Ke ri’ chuqa’ chupam re jun mokaj re’ man nib’ix ta achike rub’i’ ri winäq o ri molaj ri xeb’anon ri samaj, xa xe nub’ij chi k’o chi yetoj. Toq man nub’ij ta kib’i’ ri xketoj, man tikirel ta nib’an ri tojïk, ke ri’ nub’ij chuwäch ri mokaj 43 richin ri Taqanem richin Samajela’ richin ri Amaq’, chuqa’ chi ri’ nub’ij chi ruchajixik jun raqän ya’ k’o pa ruq’a’ ri k’amöl b’ey richin ri tinamït, ruma ri’, man okel ta re jun tojïk re’.
 
Chojmixïk taqanem, rujaloxik ri mokaj 118 ruma ke ri’ xub’ij ri CFPM, akuchi’ yeb’an ka’i’ oxi’ jaloj, chupam ri cholajem b’i’aj kichin ri molojri’ïl, tijob’äl molaj, chuqa’ juley chik molaj winaqi’ ri nkik’ül pwäq ruma ri champomal. Wawe’ nq’alajitäj chi xtiqasäx ri pwäq ri nya’öx chi ke, ruma ri’ wakami ke re’ nub’än kan ri pwäq ri nuya’ chi ke ri MSPAS, chi 901.5 miyon wakami xa xe chik 886.5 miyon xtiya’öx; ri Mineduc nqape’ ruma ojer kan nya’öx 4,119-1 miyon chi re, wakami xa xe chik 4,117.5 miyon; ri ajtz’ib’ taq jay ri nya’öx 10.0 miyon chi ke, wakami xa xe chik 0.2 miyon; ri Mides man xtuk’ül ta chik 38.0 miyon, xa xe chik 34.0 miyon. Po, ri Icefi nutz’ët chi man ütz ta xajiläx ri pwäq kichin ri MSPAS, ri Mineduc chuqa’ ri Maga, ruma man nuya’ ta, k’o chi xtinik’öx ruma k’o sachoj chuqa’ k’ayewal chupam.
 
6. Chojmixïk taqanem, rujaloxik ri mokaj 119 ruma ke ri’ xub’ij ri CFPM, wawe’ nub’ij chi k’o chi yekanöx juley chik winaqi’ richin yesamäj pa MSPAS, rije’ xkesamäj chupam ri rub’eyal samaj pan Amaq’ 011, re re’ ruk’amon pe jun tojïk nïm, tikirel napon pa 350.0 miyon. Stape’ qetaman chi yalan ütz chi ri winaqi’ ri yesamäj pan Amaq’ k’o ronojel kito’ik chuqa’ chi ri kisamaj nb’iyin pa rub’eyal achi’el nub’ij ri taqanem, el Icefi chuqa’ nub’ij chi ronojel ri pwäq ri xtokisäx k’o chi nel pe pa rupwaq ri MSPAS, k’o k’a jaloj k’o chi xtib’an, chuqa’ nqatz’ët chi k’o ka’i’ oxi’ peraj ri man kan ta jikïl ri rutz’ib’axik, rik’in jub’a’ richin nkajo’ nkikusaj achi’el rije’ nkajo’, man achi’el k’o ta chi.
 
7. Chojmixïk taqanem, rujaloxik ri mokaj 121 ruma ke ri’ xub’ij ri CFPM, chupam re jun peraj re’, njikib’äx chi rupwaq ri Uchituy Kolonela’ man tikirel ta xtiqasäx, re re’ nuq’alajrisaj chi k’o jun achoq’ ruma’, rik’in jub’a’ xa rutojik jun utzil o jun k’ayij, ruma man k’o ta jun ruxe’el re jun jaloj re’, ke ri’ chuqa’ man nutzeqelb’ej ta ri nub’ij chupam ri mokaj 3 richin ri Taqanem richin Runuk’uxik Pwäq.
 
8. Chojmixïk taqanem, rujaloxik ri mokaj 122 ruma ke ri’ xub’ij ri CFPM, akuchi’ nq’alajitäj chi ri Polb’äl Jay nrajo’ nuya’ pwäq pa kiq’a’ ri Samach’akulal richin yekib’än jalajöj taq nimasamaj ri e tz’ib’an chupam ri mokaj 116, re re’ ja ri Micivi ri xkeb’anon, ke ri’ chuqa’ wawe’ nub’ij chi man tikirel ta xtiqasäx ri kipwaq. Ri Icefi nutz’ët chi re jun mokaj re’ man ütz ta, ruma nuxïm ruq’a’ ri Samach’akulal, ruma rik’in re jun mokaj re’, ri Samach’akulal man xtitikïr ta xtub’an ri samaj pa rub’eyal, achi’el nub’ij chupam ri Ruchol K’aslemal Amaq’ Iximulew, rutaqanem ri Samach’akulal chuqa’ ri Taqanem richin Runuk’ulem Pwäq, akuchi’ nub’ij rub’eyal rusamaj.
 
9. Chojmixïk taqanem, rujaloxik ri mokaj 125 ruma ke ri’ xub’ij ri CFPM, akuchi’ nutz’aqatisaj chi ri Samajib’äl Jay richin Rutaluxik Tzij richin ri Champomal, man nkitïr ta nuya’ ri samaj pa ruq’a’ jun talutzij o taluwäch ri man napon ta pa ronojel lewal richin ri Iximulew, chuqa’ man tikirel ta nuya’ jun kitojik. Re jun na’oj re’ nqatz’ët chi majun achoq’ ruma, xa choj xkiya’ qa.
 
10. Chojmixïk taqanem, rujaloxik ri mokaj 129 ruma ke ri’ xub’ij ri CFPM, wawe’ nub’ij chi richin nto’öx ri Nimasamaj pa ruwi’ Kitzuqik Winaqem chuqa’ richin kixnaqil ri winaqi’, k’o chi nya’öx jub’a’ chik pwäq chi ke ri Molojri’ïl pa Tinamital (Codede), re pwäq re’ ja ri man xekusäx ta ri junab’ir chuqa’ ri pa ka’i’ kan juna’. Ri Icefi jun b’ey chik nub’ij chi re jun na’oj re’ man kan ta ütz, ruma qatz’eton chik chi toq nya’öx pwäq pa ruq’a’ ri Codede richin nub’än samaj, k’o b’ey re’ xa neleq’äx o man ütz ta nokisäx.
 
11. Chojmixïk taqanem, rujaloxik ri mokaj 130 ruma ke ri’ xub’ij ri CFPM, akuchi’ xchup kan ri jun taqoj akuchi’ nub’ij chi k’o chi nb’an rutzil ri kipwaq ri Micivi pa 1,199.8 miyon, ri Mides pa 108.6 miyon, ri Uchituy richin B’anob’äl chuqa’ Etz’anem pa 1.4 miyon chuqa’ richin ri MSPAS pa 15.0 miyon, re re’ wakami xejal ruma jun taqoj akuchi’ nub’ij chi k’o chi nya’ox jub’a’ chik kipwaq, ke ri’ nub’ij ri mokaj 116, ri xqab’ij yan pe chupam ri nab’ey peraj richin re jun wuj re’. Wakami ronojel ri pwäq ri xtikikusaj re taq samajib’äl jay re’ nb’erub’ana’ pe 835 miyon, ruk’amon pe chuqa’ jun to’ïk richin ri IGSS richin 400.0 miyon, 95 miyon richin ri Uchituy richin Ruchajixik Amaq’, 30 miyon richin ri Uchituy kichin Tikonela’, Chajiy taq Awäj chuqa’ Tzuqunela’, 5.0 miyon richin ri Nimamoloj kichin kichajixik Meb’a’i’, 20.0 miyon richin Nimajay richin Rub’anik Jay pa To’onem, 280.0 miyon richin ri MSPAS chuqa’ 5.0 miyon richin ri Molojri’ïl Ch’ojinela’ chi rij ri Tz’ilonem ri nb’an chi ke ri Maya’ taq Tinamït. Jun b’ey chik, ri Icefi nub’ij chi re taq jaloj re’ k’o k’ayewal ruk’amon pe, ruma toq njal rub’eyal runuk’ulem rupwaq jun samajib’äl jay, ruk’amon pe k’ayewal chuqa’ sachoj.
 
12. Chojmixïk taqanem, rujaloxik ri mokaj 133 ruma ke ri’ xub’ij ri CFPM, akuchi’ rub’eyal rutz’ib’axik ri solonem richin ri Minfín, ruma xkijäl ri tzij «deberá» ruma ri tzij «priorizará». Stape’ re jun jaloj re’ ütz rub’anon, chuqa’ tikirel nqab’ij chi k’o ka’i’ oxi’ k’ayewal ruk’amon pe, ruma ntzijon chuqa’ pa ruwi’ ri Fideicomiso richin ri B’iyajem pa ch’ich’ pan Armita (Fidemuni) chuqa’ chi re’ ri Nimatijob’äl San Carlos, jun b’ey chik, k’o k’ayewal ruk’amon pe toq ri pwäq k’o chi nel pe pa juley chik lewal, ruma k’o ta chi rije’ k’o jun kipwaq kan xa xe kichin rije’.
 
13. K’o jun ruchojmixik taqanem akuchi’ nub’ij chi k’o chi nelesäx kan ri mokaj 134, chupam ri rutzijol samaj chi ri CFPM, rije’ nkib’ij chi ri pwäq ri’ k’o chi nya’öx chi re ri Uchituy richin Tumin ruma 75.0 miyon richin xtikikusaj ri Nimamoloj kichin Molojri’ïl aj Pa Ya’, K’o chi nikusäx pa rub’eyal.
 
Ruma k’a ri’, ruma xqatz’ët ronojel ri sachoj ri man xeb’an ta konik kuma ri polb’anela’ richin Iximulew, chuqa’ ruma xqatz’ët chi e k’o k’ak’a’ taq peraj ri man jikïl ta kib’anon o man jikïl ta e tz’ib’an chupam ri taqanem pa ruwi’ runuk’ulem ri pwäq richin ri juna 2024 chuqa’ ruma ri tzij xb’an ruma ri CFPM, akuchi’ k’o ri sachoj pa ruwi’ rumolik ri tojik pwäq, ri Icefi nuk’utuj chi re ri champomanel Alejandro Giammattei chi, toq xtuk’ül ri Taqanem rajilab’al 18-2023 richin nuya’ rujuch’ pa ruwi’ ruma ja rija’ ri Champomanel, k’o chi nukusaj ri mokaj 178 richin ri Ruchol K’aslemal Amaq’ Iximulew richin nutzolij chi re ri Polb’äl Jay, richin nketamaj ri xupab’a’ rub’ey.
 
RI Icefi nuya’ rutzijol chi wi xtikusäx ri nuk’ulem pwäq richin ri juna 2024 achi’el b’anon chi re wakami, chupam ri Taqanem rajilab’al 18-2023, re re’ xtuk’waj pe jalajöj taq k’ayewal chi kipam ri e qatanamit, ke ri’ chuqa’ xtuxïm kiq’a’ ri k’ak’a’ taq k’amöl taq b’ey, ruma k’a ri’, re jun molaj na’ojela’ re’ nkib’ij chi ütz ta chi nokisäx ri nuk’ulem pwäq richin ri junab’ir kan, ruma ke ri’ nub’ij ri ruka’n peraj richin ri mokaj 171 richin ri ruchol k’aslemal, pa ri juna’ 2024 k’o chi xtikusäx ri runuk’ulem pwäq ri xokisäx pa 2023.
Pa ruk’isib’al tzij, ri Icefi nub’ij chi re ri champomanel Alejandro Giammattei chuqa’ chi re ri molaj winaqi’ ri e k’o chuwäch ri q’asanïk samaj pa ruq’a’ ri k’ak’a’ champomanel Bernardo Arévalo, chi tikinuk’u’ jun moloj richin tzijonem, richin nkikanoj jun rub’eyal rusolik re jun k’ayewal re’. Ri Icefi nuk’utuj chi ke chi tikib’ana’ re jun molojri’ïl re’ pa rub’eyal, chi kekoyoj ri jalajöj taq molaj ri yesamäj kuma ri tinamital, chi kekoyoj ri etamanela’ chuqa’ xa achike na molaj o winäq ri tikirel nuya’ jun rutzij jun runa’oj pa ruwi’ rusolik re jun k’ayewal re’, ruma k’o chi npab’äx ri taqanem pa ruwi’ ri nuk’ulem pwäq richin ri juna’ 2024.
 
Iximulew, Ruk’u’x Ab’ Yala’, nab’ey q’ij richin ri rukab’laj ik’ richin ri juna’ 2023.

 
  1. Nilitäj pa https://icefi.org/sites/default/files/guatemala_-_decreto_numero_18-2023.pdf
  2. Titz’eta’ ri xub’ij ri Icefi chupam jun wuj talun pa talutz’ib’ ri rukaj q’ij richin ri rub’elej ik’ richin ri juna‘ 2024, nilitäj pa https://www.icefi.org/comunicados/guatemala-icefi-insta-que-el-proceso-de-transicion-incluya-la-discusion-en-el-congreso
  3. Nilitäj pa https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/info_legislativo/dictamen/13b6d-dictamen-6279-fav-cfpm.pdf
  4. Titz’eta’ ri xub’ij ri Icefi chupam jun wuj talun pa talutz’ib’ ri q’ij 26 richin ri rulaj ik’ richin ri juna‘ 2024 https://www.icefi.org/comunicados/guatemala-el-icefi-recomienda-no-aprobar-la-version-dictaminada-por-la-comision-de
  5. Richin niwetamaj jeb’ël rub’eyal rupam re jun wuj re’ chuqa’ tikirel ntisik’ij ri wuj Análisis y recomendaciones para el Proyecto de Presupuesto para 2024, ri nilitäj pa https://www.icefi.org/publicaciones/guatemala-analisis-y-recomendaciones-para-el-proyecto-de-presupuesto-para-2024
  6. Ri jaloj ri xb’an chi re ri mokaj 114 richin rutzijol wujil richin ri CFPM nub’än rutzil jujun sachoj richin tz’ib’an
  7. Titz’eta’ ri rukaj ruxe’ wuj ri k’o chupam re jun qawuj re’.
Archivos adjuntos 
AdjuntoTamaño
PDF icon comunicado_-_gt202023_-_kakchiquel.pdf768.39 KB